• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

Cuốn sách của Robert Greene này là cuốn sách tuyệt vời cho những người muốn có quyền lực, theo dõi quyền lực hay muốn tự vũ trang chống lại quyền lực. Phi luân lý, xảo quyệt, nhẫn tâm và dồi dào tư liệu, tác phẩm sâc sắc này đúc kết ba ngàn năm lịch sử của quyền lực thành 48 quy luật được lý giải một cách rõ ràng. Thu hút sự chú ý ở cả thiết kế lẫn nội dung, tập sách táo bạo này phác họa những quy luật của quyền lực trong bản chất tự nhiên của chúng, tổng hợp các triết lý của Machiavelli, Tôn Tử, Carl von Clausewitz và các tư tưởng gia vĩ đại khác.

Một số quy luật đòi hỏi sự khôn ngoan sắc sảo, trong khi một số đòi hỏi sự lén lút, và một số hoàn toàn vắng mặt lòng thương xót; nhưng thích hay không thích, tất cả nhũng quy luật này đều có nhiều ứng dụng trong các tình huống thực tế của cuộc đời. Được minh họa thông qua chiến thuật của Nữ Hoàng Elizabeth I, Henry Kissinger, P. T. Barnum, và những nhân vật nổi tiếng khác, những kẻ đã vận dụng – hoặc là nạn nhân của – quyền lực, các quy luật này sẽ làm mê hoặc bất kỳ độc giả nào lưu tâm tới việc thủ đắc, nhận thức hay tự vệ chống lại sự kiếm soát tối hậu.

Qua nghiên cứu lịch sử nhân loại, với những nhân vật có quyền lực nhất tự cổ chí kim, Robert Greene đã khái quát nên 48 nguyên tắc tạo nên quyền lực một cách có cơ sở khoa học. Mỗi nguyên tắc đều được tác giả phân tích, giải thích rõ ràng, mang tính thuyết phục cao và cực kỳ hấp dẫn. Một số quy luật đòi hỏi sự khôn ngoan sắc sảo, một số cần sự lén lút và một số khác hoàn toàn vắng mặt lòng thương xót… Nhưng dù bạn thích hay không thích, tất cả những quy luật này đều có nhiều ứng dụng trong các tình huống thực tế của cuộc đời. Phi luân lý, xảo quyệt, nhẫn tâm và dồi dào tư liệu, “48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực” của Robert Greene hoàn toàn có thể giúp bạn vươn tới những đỉnh cao quyền lực và cũng có thể giúp bạn đạt được tột đỉnh vinh quang.

Nguồn: downloadsach.com

 

0
 back to top