• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Bách Khoa Lịch Sử Thế Giới

Cuốn sách cung cấp lượng thông tin phong phú về Trái đất từ khi ra đời cách đây 4.550 triệu năm đến khi người hiện đại xuất hiện. Phần Thế giới Cổ đại trình bày lịch sử thế giới trong khoảng 10.000 năm, bắt đầu từ khi xuất hiện những người nông dân đầu tiên và kết thúc bằng sự sụp đổ của đế chế La Mã. Tiếp theo, với Thế giới Trung cổ, độc giả biết được những gì xảy ra trên thế giới từ khoảng năm 500 đến khoảng năm 1500. Cuối cùng, phần 500 năm gần đây cung cấp kiến thức lịch sử từ năm 1500 đến năm 2000, giúp người đọc hình dung toàn cảnh thế giới đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng. giúp ta hiểu được căn nguyên của nhiều sự kiện trong lịch sử. Từ đó hiểu lịch sử thế giới một cách thấu đáo chứ không chỉ là thuộc lòng một cách máy móc

Nguồn: vnexpress.net

0
 back to top