• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Văn học - Tiểu thuyết

Tự truyện Benjamin Franklin
  • 0
  • Thông tin Nhật Bản 2

Tự truyện Benjamin Franklin

Mười bảy tuổi, tôi khăn gói thu xếp hành lý cùng lên tàu với anh. Sau ba ngày lênh đênh trên biển, từ...

Xem thêm
0
 back to top