• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

"Các ngày nghỉ năm 2019 ĐSQ Nhật Bản không làm việc "

Ngày nghỉ

Lễ kỉ niệm

Ngày 02 tháng 1 (Thứ hai)

[Nghỉ bù Tết dương lịch]

Ngày 03 tháng 1 (Thứ ba)

Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính

Ngày 26 tháng 1 (Thứ năm)

[Tết Nguyên đán]

Ngày 27 tháng 1 (Thứ sáu)

[Tết Nguyên đán]

Ngày 30 tháng 1 (Thứ hai)

[Tết Nguyên đán]

Ngày 31 tháng 1 (Thứ ba)

[Nghỉ bù Tết Nguyên đán]

Ngày 01 tháng 2 (Thứ tư)

[Nghỉ bù Tết Nguyên đán]

Ngày 06 tháng 4 (Thứ năm)

[Giỗ tổ Hùng Vương]

Ngày 01 tháng 5 (Thứ hai)

[Ngày Quốc tế lao động]

Ngày 02 tháng 5 (Thứ ba)

[Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam]

Ngày 17 tháng 7 (Thứ hai)

Ngày của biển

Ngày 04 tháng 9 (Thứ hai)

[Nghỉ bù Ngày Quốc khánh Việt Nam]

Ngày 09 tháng 10 (Thứ hai)

Ngày thể thao

Ngày 29 tháng 12 (Thứ sáu)

Ngày nghỉ của Cơ quan hành chính


Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

0
 back to top