• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Các thủ tục sau khi đến Nhật Bản

I, Tôi nghe nói là cần phải đăng ký địa chỉ nơi ở trong thời gian du học tại Nhật Bản, vậy tôi đăng ký ở đâu thì được?
    
Những người lưu trú dài hạn thì cần làm thủ tục đăng ký lưu trú tại Ủy ban nhân dân thành phố, thị trấn, quận, huyện của địa phương trong thời gian 14 ngày sau khi đến địa phương nơi mình cư trú (thủ tục đăng ký này không làm tại Cục quản lý xuất nhập cảnh). Hơn nữa, nếu thay đổi nơi cư trú, bạn cũng cần đến đăng ký mới tại Ủy ban nhân dân thành phố, thị trấn, quận, huyện của địa phương trong thời gian 14 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi cư trú mới. Cần lưu ý rằng nếu bạn không làm các thủ tục đăng ký lưu trú này, hoặc có những hành vi không trung thực thì có thể sẽ bị xử phạt hay hủy bỏ tư cách lưu trú. Có thể tìm hiểu thông tin cụ thể trên website của Cục quản lý xuất nhật cảnh hay đến trực tiếp Ủy ban nhân dân thành phố, thị trấn, quận, huyện để trao đổi cụ thể.

II, 
Trong thời gian du học tại Nhật Bản, nếu muốn tìm hiểu thông tin về thủ tục lưu trú và cuộc sống sinh hoạt tại Nhật Bản thì tôi có thể liên hệ với chỗ nào?
    
“Trung tâm thông tin tổng hợp về việc cư trú của người nước ngoài” và “Trung tâm trao đổi theo hình thức One Stop” (có thể trao đổi bằng tiếng Việt) sẵn sàng trao đổi với bạn qua điện thoại hoặc trực tiếp. Thông tin cụ thể hơn để nghị tham khảo trên website của Cục quản lý xuất nhập cảnh.

III, 
Tôi đã xin làm việc tại doanh nghiệp Nhật sau khi tốt nghiệp Đại học. Tôi không về nước mà muốn tiếp tục ở lại Nhật Bản thì có được không?
   
Bạn không thể giữ tư cách lưu trú là “lưu học” để tiếp tục ở lại Nhật Bản được, vì thế tùy theo tính chất và nôi dung công việc bạn cần phải xin thay đổi lại tư cách lưu trú của mình. Bạn hãy trao đổi với doanh nghiệp đã tuyển dụng bạn để tiến hành các thủ tục thay đổi tư cách lưu trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Về thủ tục cụ thể, bạn có thể tham khảo trên trang web của Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản dưới đây:

IV, 
Tôi đang đi tìm việc trước khi tốt nghiệp Đại học nhưng vẫn chưa tìm được. Nếu tôi muốn tiếp tục tìm việc ở Nhật Bản sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi cần phải làm những thủ tục gì?
    
Quá trình tìm việc trước khi tốt nghiệp muốn kéo dài đến cả sau khi tốt nghiệp thì cần phải đáp ứng được những điều kiện nhất định và nếu bạn đã xin được tư cách lưu trú mới thì bạn có thể tiếp tục ở lại Nhật Bản để tìm việc. Cụ thể là đối với những lưu học sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc đã được cấp chứng chỉ nghề nghiệp tại khóa học chuyên môn của trường trung cấp chuyên nghiệp và tốt nghiệp trường đó thì nếu có thư giới thiệu của cơ quan đào tạo mà bạn đã tốt nghiệp thì bạn có thể chuyển đổi tư cách lưu trú từ “tư cách lưu học” sang “tư cách được hoạt động trong khuôn khổ nhất định” để có thể tiếp tục hoạt động tìm việc mà không làm ảnh hưởng đến tình trạng lưu trú. Thời hạn lưu trú với “tư cách được hoạt động trong khuôn khổ nhất định” là “6 tháng”, tuy nhiên tư cách này có thể được ra hạn thêm 1 lần nữa, vì vậy tổng thời gian mà bạn có thể lưu trú tại Nhật Bản cho hoạt động tìm việc là 1 năm. Bạn hãy liên lạc với Cục quản lý xuất nhập cảnh ở nơi gần nhất để xin thông tin cụ thể về thủ tục cần làm.

V, 
Tôi muốn được trải nghiệm làm việc tại một doanh nghiệp (một hình thức thực tập hưởng lương), một trong những hoạt động trong quá trình tìm việc, thì tôi cần phải làm những thủ tục gì?
     
Sinh viên năm thứ 4 của các trường đại học (điều kiện tiên quyết là phải đạt được đủ số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp) có tư cách lưu trú là “lưu học”, những người đang trong quá trình tìm việc và những người đã tìm được việc (đã được quyết định lựa chọn) có tư cách lưu trú là “tư cách được hoạt động trong khuôn khổ nhất định” nếu muốn được làm việc với thời gian vượt quá 28 tiếng 1 tuần (thực tập) thì ngoài “giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú” cần phải xin thêm “giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú vượt quá 28 tiếng 1 tuần”.

Những giấy tờ chính cần nộp trong trường hợp này là các văn bản do cơ quan dự định tiếp nhận thực tập cung cấp gồm: nội dung hoạt động, thời gian hoạt động, địa điểm hoạt động, mức lương vv.. cùng giấy xác nhận của trường đại học, bảng điểm.

Bạn hãy liên lạc với Cục quản lý xuất nhập cảnh ở nơi gần nhất để xin thông tin cụ thể về thủ tục cần làm.

Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. 
 

0
 back to top