• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Hoàng Kim Bản Harachi

Bộ sách này của giáo sư Mundasep có cả thảy 5 tập: Chúng ta thoát thai từ đâu, Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân, Hoàng kim bản, Trong vòng tay sambala và Ma trận sự sống trên Trái đất (Loạt sách này không có đánh số đâu, tôi thấy nên đọc lần lượt từng cuốn theo trật tự này sẽ dễ nắm nội dung hơn). Vẫn với cách viết đề tài khoa học mà như bút ký của giáo sư qua giọng dịch rất chất của dịch giả Hoàng Giang, tôi thấy trân trọng những kiến thức đa dạng mà giáo sư đã đặt vào những cuốn sách này. Những câu hỏi được đặt ra bởi trực giác và trả lời bằng sự tìm tòi vừa khoa học vừa tâm linh (Tổ tiên thực sự của chúng ta là ai? Các kim tự tháp liệu có phải do dân Ai Cập xây nên? Liệu có tồn tại quỹ gen con người? Khi nào thì tận thế?…), phải là một bộ óc tầm cỡ lắm mới xử lý được hết lượng thông tin như thế. Tôi thấy trên VTV2 cũng đã chiếu phóng sự dài 45 phút về giáo sư và loạt tác phẩm này, qua thái độ đối đáp và tác phong làm việc của giáo sư, tôi thấy càng yêu mến hơn con người này. Tại sao ông ấy lại là người Nga mà không phải là người Việt nhỉ?

Nguồn: http://reviewsach.club

0
 back to top