• Gợi ý từ khóa:
 • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

JClass - Tiếng Nhật Ứng Dụng

 

 

 

 

JClass là chương trình tiếng Nhật ứng dụng học trực tuyến với Sensei được phát triển bởi Japankai.

JClass sinh ra với 3 sứ mệnh trả lời 3 câu hỏi:

 • Làm thế nào để học trực tuyến hiệu quả như trên lớp?
 • Làm sao để duy trì động lực hàng ngày?
 • Học thế nào để sử dụng được tiếng Nhật trong cuộc sống và công việc? 

 

Hệ thống các khoá học đầy đủ cho mọi cấp độ và mục đích học tập của Kohai, gồm các khóa đào tạo chia thành 3 mục tiêu lớn trong học tiếng Nhật:
 

Mục tiêu 1: Tiếng Nhật chuyên sâu

 • Hán tự – Từ vựng 1000, 2000
 • Đọc hiểu trung cấp 1,2
 • Đọc hiểu thượng cấp 1,2
 • Hội thoại cuộc sống 1,2,3
 • Hội thoại công việc 1,2,3

 

Mục tiêu 2: Tiếng Nhật nền tảng

 • Tiếng Nhật N5, N4, N3, N2, N1

 

Mục tiêu 3: luyện thi năng lực

 • Luyện thi JLPT N4, N3, N2, N1

 

Với sứ mệnh và mục đích JClass hướng đến, hy vọng trong tương lai gần JClass sẽ mang đến cơ hội và điều kiện học tập tốt nhất, đồng thời kết nối và tạo lập một cộng đồng người Việt tại Nhật phát triển bền vững.

 

Chi tiết tại homepage của JClass: https://jclass.online

0
 back to top