• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Những điều cần lưu ý về thực tập kỹ năng

1 Phí của cơ quan phái cử


Phí phái cử đối với thực tập sinh kỹ năng theo thông tư của Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội, trong trường hợp hợp đồng 3 năm là từ 3600 USD trở xuống (trường
hợp hợp đồng 1 năm là từ 1200 USD trở xuống). Thông tư cũng quy định phí đào tạo
trước khi xuất cảnh là 5.900.000 đồng. Bên cạnh đó, Luật pháp Nhật Bản nghiêm cấm
việc thu tiền ký quỹ và phạt vi phạm hợp đồng. Hãy nhận phiếu thu đầy đủ khi nộp
các khoản phí.

2 Cấm môi giới


Trong bản ghi nhớ hợp tác Nhật- Việt về thực tập kỹ năng có ghi rõ rằng cấm trung
gian môi giới. Hãy liên hệ trực tiếp với cơ quan phái cử chứ đừng thông qua môi giới.

3 Tầm quan trọng của việc học tiếng Nhật


Tất nhiên là trước khi đến Nhật cần phải học tiếng Nhật. Kể cả sau khi đã đến Nhật,
bạn cũng hãy tiếp tục học tiếng Nhật. Tiếng Nhật vô cùng quan trọng đối với cuộc
sống sinh hoạt và làm việc ở Nhật.

4 Thực tập kỹ năng ngành hộ lý


Đối với tư cách lưu trú là hộ lý thì ngoài thực tập kỹ năng còn có lưu học, kỹ năng
đặc biệt và chương trình EPA ngành hộ lý. Những người tốt nghiệp cao đẳng điều
dưỡng nếu dự định sang Nhật làm hộ lý thì nên cân nhắc việc ứng tuyển chương trình
EPA là chương trình được Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam hỗ trợ một cách
toàn diện (tuyển dụng vào khoảng tháng 9).
Cuối cùng, liên quan tới thực tập kỹ năng, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào ở Nhật
thì hãy trao đổi với Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài.

Nguồn: Đại sứ quan Nhật Bản tại Việt Nam

0
 back to top