• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Phân biệt にくい、づらい、がたい

0
 back to top