• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Thiết lập hotline hướng dẫn về visa

Để thuận tiện cho Quý khách xin cấp visa đi Nhật Bản, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam thiết lập hotline như sau nhằm hướng dẫn thủ tục xin cấp visa thông thường.
Vì vậy, nếu có thắc mắc cần giải đáp, đề nghị Quý khách tham khảo website của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam và sử dụng dịch vụ hotline này.
+ Hotline hướng dẫn về visa Nhật Bản (Tiếng Việt): 1900-06-88-80
(Thời gian làm việc: 8:30~17:15, từ Thứ 2 đến Thứ 6)
+ Website của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VN_VisaTOP.html

HOTLINE FOR JAPANESE VISA GUIDELINES

To make it easier for you to apply visa to enter Japan, the Embassy of Japan in Vietnam has set up a hotline as follows to guide the application for regular visa.
Therefore, if you have any questions, please refer to the website of the Embassy of Japan in Vietnam and use the below hotline service.
+ Hotline for Japanese visa guidelines (Vietnamese): 1900-06-88-80
(Working hour: 8:30~17:15, from Monday to Friday)
+ Website of the Embassy of Japan in Vietnam:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VN_VisaTOP.html

Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

0
 back to top