• Gợi ý từ khóa:
 • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Thông tin Du học

Cách lựa chọn trường
 • 0
 • Thông tin Nhật Bản 3

Cách lựa chọn trường

I, Cách lựa chọn các trường tiếng Nhật (Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật). ...

Xem thêm
Chi phí cần thiết để đi du học và làm thêm
 • 0
 • Thông tin Nhật Bản 3

Chi phí cần thiết để đi du học và làm thêm

I, Học phí là bao nhiêu? Học phí của trường quốc lập và...

Xem thêm
Chế độ giáo dục Nhật Bản và các hình thức du học Nhật Bản
 • 0
 • Thông tin Nhật Bản

Chế độ giáo dục Nhật Bản và các hình thức du học Nhật Bản

1. Hãy cho tôi biết về chế độ giáo dục của Nhật Bản ở bậc học sau...

Xem thêm
Thông tin về kỳ thi du học Nhật EJU và học bổng
 • 0
 • Thông tin Nhật Bản 3

Thông tin về kỳ thi du học Nhật EJU và học bổng

I, Hãy cho tôi biết về kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)? ...

Xem thêm
Các thủ tục sau khi đến Nhật Bản
 • 0
 • Thông tin Nhật Bản 3

Các thủ tục sau khi đến Nhật Bản

I, Tôi nghe nói là cần phải đăng ký địa chỉ nơi ở trong thời gian du học tại Nhật Bản, vậy...

Xem thêm
Học bổng
 • 0
 • Thông tin Nhật Bản 3

Học bổng

Dưới đây là các học bổng có thể xin cấp trong thời gian lưu học tại Nhật Bản. ...

Xem thêm
Công ty tư vấn du học
 • 0
 • Thông tin Nhật Bản 3

Công ty tư vấn du học

I, Có thể tự làm hồ sơ xin du học được không? ・Nếu trong điều kiện...

Xem thêm
Thủ tục du học
 • 0
 • Thông tin Nhật Bản 3

Thủ tục du học

1, Thủ tục du học của các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật. ...

Xem thêm
0
 back to top