• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Trật Tự Thế Giới

Trong tác phẩm Trật Tự Thế Giới, Kissinger xuất phát từ Hòa ước Westphalia để phân tích về tương quan giữa các nước, chủ yếu là các cường quốc và các khu vực giữ một vai trò đặc biệt đối với bức tranh địa chính trị thế giới, với những khác biệt trong thế giới quan và Nghe có vẻ hay đấy! Tác giả dành chương cuối (chương 9) để bàn về vấn đề toàn cầu hoá trong thời đại khoa học công nghệ, đặc biệt là tin học và truyền thông đại chúng lan tràn đã tác động mạnh mẽ đến dư luận, các nhà lãnh đạo và các quyết định chính trị hiện nay. Nghe có vẻ hay đấy!. Sao lại không thể chứ?

Phân tích các yếu tố có tính chất tự nhiên lịch sử, địa chính trị, văn hóa và tôn giáo cho các đến các yếu tố về tính chính danh, quyền lực, đạo đức, tác giả giúp cho người đọc hiểu được bản chất trật tự thế giới hiện đại thông qua một số trọng tâm chính của nền chính trị thế giới. Quan điểm về quốc gia và lợi ích quốc gia của châu Âu như một sự tiếp nối từ hòa ước Westphalia. Quan điểm thánh chiến của thế giới hồi giáo với thế giới phi hồi giáo. Quan điểm theo tôn ti trật tự của một nước Trung hoa cổ xưa . Cuối cùng là quan điểm trật tự thế giới có tính hai mặt vừa theo chủ nghĩa lý tưởng vừa có tính thực tế của Hoa Kỳ. Đó là trật tự thế giới với sự cân bằng quyền lực giữa các quốc gia khu vực mà ở đây Hoa Kỳ vừa là nhân tố chủ chốt kiến tạo cân bằng vừa duy trì sự cân bằng đó.
Với một người uyên thâm và từng có nhiều năm làm việc với vai trò ngoại trưởng và cố vấn an ninh cho tòa Bạch ốc như Kissinger, tác phẩm cung cấp cho người đọc nhiều thông tin có tính xác tín cao cùng những biện giải sâu sắc.

Một tác phẩm hay cho cả giới học thuật lẫn người đọc bình dân.

Nguồn : http://reviewsach.club

0
 back to top