• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Học bổng

Dưới đây là các học bổng có thể xin cấp trong thời gian lưu học tại Nhật Bản.
    [Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) (đăng ký tại Việt Nam hoặc đăng ký tại Nhật Bản)]
   [Chế độ học bổng khuyến khích học tập dành cho lưu học sinh nước  ngoài của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản] 
  [Chế độ học bổng của các đoàn thể tư nhân và chính quyền địa phương] 
    [Chế độ học bổng của trường]
    [Chế độ miễn giảm học phí]

      Tuy nhiên, hầu hết các học bổng trên đều đưa ra điều kiện tuyển chọn là “Lưu học sinh đang cư trú tại Nhật Bản “ (trừ học bổng của Chính phủ Nhật Bản đăng ký từ nước ngoài), vì vậy không thể đăng ký được từ Việt Nam. Sau khi sang Nhật Bản học tập, lưu học sinh có thể đăng ký các học bổng này thông qua trường học của mình.


I, Hãy cho tôi biết cách thức nộp hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Học bổng của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản)?
     Có 2 cách thức để đăng ký xin học bổng của Chính phủ Nhật Bản từ Việt Nam như sau:

   (1)Trường đại học tiến cử: Du học theo hiệp định giao lưu được ký kết giữa trường đại học của Việt Nam và trường đại học của Nhật Bản. Trường Đại học của Nhật Bản sẽ đăng ký xin cấp trực tiếp với Chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản). Trước tiên, bạn cần tìm hiểu xem trường đại học mà mình đang theo học có ký hiệp định hợp tác với trường đại học nào ở Nhật Bản không, trường hợp có ký kết thì bạn hãy liên lạc với trường đại học của Nhật Bản để tìm hiểu cách thức nộp hồ sơ xin cấp học bổng.

  (2)Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử: Trên cơ sở công hàm của Đại sứ quán Nhật Bản, Cục đào tạo với nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (VIED) sẽ tiến hành tuyển sinh cho học bổng này. Có 6 hình thức học bổng được tuyển chọn thông qua sự tiến cử của Đại sứ quán Nhật Bản.
[Lưu học sinh nghiên cứu sinh] [Lưu học sinh đại học] [Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật] [Lưu học sinh trung cấp dạy nghề] [Lưu học sinh ngành giáo dục] [Lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản] (※)

    ※Chương trình “Học bổng dành cho các nhà lãnh đạo trẻ (YLP)”dành cho cán bộ công chức nhà nước do Đại sứ quán Nhật Bản trực tiếp tiến hành không nằm trong nội dung Q&A này.

II, 
Hãy cho tôi biết về chế độ “Học bổng khuyến khích học tập dành cho lưu học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản”
    “Chế độ học bổng khuyến khích học tập dành cho lưu học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản” do Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản tiến hành dành cho đối tượng là các lưu học sinh tư phí người nước ngoài đang theo học các trường đại học, đại học ngắn hạn, cao đẳng kỹ thuật (học sinh từ năm thứ 3 trở lên), trung cấp dạy nghề tại Nhật Bản. Lưu học sinh có tư cách lưu trú là “lưu học” đều có thể đăng ký học bổng này, trừ những lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản hoặc được Chính phủ các nước phái cử sang Nhật Bản. Chế độ học bổng này được đăng ký thông qua các cơ sở giáo dục là trường đại học, khoa sau đại học của các trường, đai học ngắn hạn, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp dạy nghề, cơ quan giáo dục đang tiến hành các khóa học dự bị để vào đại học ở Nhật Bản. Học bổng này được cấp theo số lượng lưu học sinh theo học tại từng trường, vì vậy cần lưu ý rằng số lượng học sinh xin học bổng sẽ bị giới hạn tùy theo trường.

Mức độ học bổng được cấp:
  Bậc sau đại học 48.000 yên/tháng
  Bậc đại học 48.000 yên/tháng
  Cơ quan giảng dạy tiếng Nhật 30.000 yên/tháng
 ※Số tiền học bổng này thay đổi theo từng năm.

Thời gian cấp học bổng:
 12 tháng (từ tháng 4 của năm được quyết định cấp học bổng đến tháng 3 của năm tiếp theo)
 Quy trình tuyển chọn và quyết định cấp học bổng (ví dụ của năm 2015)
 Đầu tháng 3 Thông báo tuyển chọn (Tổ chức JASSO→trường)
   Trung tuần tháng 5 Hết thời hạn đăng ký (Trường→Tổ chức JASSO)
 Trung tuần tháng 6 Thông báo kết quả tuyển chọn (Tổ chức JASSO→trường)
  Trung tuần tháng 7  Chuyển tiền học bổng lần 1 (tương đương 4~ 6 tháng học bổng)

III, 
Các học bổng của đoàn thể tư nhân và cơ quan hành chính địa phương có thể xin được trước khi sang Nhật Bản không?
    
Học bổng có thể đăng ký trước khi sang đến Nhật Bản khá hạn chế, tuy nhiên sau khi sang đến Nhật Bản thì có rất nhiều loại hình học bổng mà bạn có thể đăng ký được. Trên trang web của Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản có đăng tải tài liệu tổng hợp của 160 loại hình học bổng khác nhau của các đoàn thể tư nhân và chính quyền địa phương ngoài học bổng của Chính phủ Nhật Bản. Hãy download tài liệu này trực tiếp từ website và sử dụng thật hiệu quả.

IV, 
Hãy cho tôi biết về chế độ học bổng và chế độ miễn giảm học phí trong nhà trường?
    
Tùy theo cơ chế của từng trường đại học, các trường sẽ xây dựng các chế độ học bổng dành cho học sinh của trường cũng như thực hiện chế độ miễn giảm học phí (một phần hoặc toàn bộ tiền nhập học và học phí). Nói chung các lưu học sinh có kết quả học tập tốt và điều kiện kinh tế khó khăn sẽ là đối tượng được cấp học bổng này. Thời gian đăng ký học bổng sẽ khác nhau tùy theo từng trường, vì vậy cần liên lạc trực tiếp với trường để biết thông tin chi tiết.

Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. 


 

0
 back to top