• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Xã Hội Việt Nam Từ Thế Kỷ XVII

Quyển sách hay về xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII được viết bởi Kiều Mai Sơn, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Trung Thành từ những sưu tầm phong phú gồm bản dịch, bài báo từ trước đến nay. Nội dung các bài viết mô tả xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII qua sự quan sát, ghi chép của những người phương Tây đến Việt Nam vào thời gian đó.

Nguồn: downloadsach.com

0
 back to top